Voorserie Producten

Uw product direct geschikt voor serieproductie

Uit ervaring blijkt dat klanten niet altijd geholpen zijn met (rapid) prototype onderdelen. Als een prototype onder-deel is getest en goedgekeurd door de klant blijkt het vaak moeilijk te zijn de serieproductie op te starten. Dit komt omdat niet goed genoeg is nagedacht over de keuze van het uiteindelijke massaproductie proces. Er gaat veel kostbare tijd en geld verloren.

Door CIREX in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van een nieuw onderdeel te betrekken kan dit probleem worden voorkomen. Wij ontwikkelen geen prototypes maar voorserie producten. Dit zijn de eerste fysieke producten die gefabriceerd zijn op basis van een ontwerp of concept. Voorserie producten worden bij ons zo ontwikkeld dat deze direct geschikt zijn voor seriematige productie. Daardoor loopt u geen risico dat een eindproduct in theorie perfect functioneert, maar in de praktijk seriematig niet tegen redelijke kosten gefabriceerd kan worden. Dit biedt u zekerheid en betrouwbaarheid en voorkomt financiële tegenvallers.

Voorserie producten

Dit zijn de eerste producten die op basis van een productontwerp zijn gegoten. Deze onderdelen worden uitgeleverd aan de klant om te beoordelen. De klant kan het product testen op functionaliteit, maatvoering, sterkte en diverse andere belangrijke parameters. Op basis van deze bevindingen kunnen er in overleg met CIREX engineers nog technische aanpassingen en optimalisaties worden doorgevoerd.

Wanneer blijkt dat een klant technische aanpassingen wil doorvoeren is dat meestal geen probleem. Deze aanpassingen kunnen eenvoudig gerealiseerd worden door de voorserie matrijs te wijzigen. Het voordeel hiervan is dat de kosten relatief laag zijn. Zeker in vergelijking met andere productiemethoden als bijvoorbeeld MIM, sinteren of smeed- en stanswerk.

Nadat de producten zijn getest en geëvalueerd door de klant kunnen ze na vrijgave seriematig worden ingezet.