Oriëntatiefase

Go-no go binnen een week

Binnen enkele dagen na ontvangst van een offerteaanvraag geeft CIREX u duidelijkheid over de technische haalbaarheid en het bijbehorend prijsniveau van de te produceren componenten. De vraag: ‘hoe kan een onderdeel gegoten worden tegen een marktconforme prijs’ staat centraal in deze fase. U hoeft zelf geen kennis te hebben van het gietproces. We adviseren u graag over de over de technische en financiële aspecten van een ontwerp.

Technische haalbaarheid

In de oriëntatiefase wordt gekeken naar technische haalbaarheid en het prijsniveau. Op basis van uw ontwerp en technische specificaties wordt gekeken welke productiemethode het best geschikt is om een stalen onderdeel te produceren. Zo kijken onze engineers onder andere naar toleranties, maatvoering, gietbaarheid, meest geschikte staallegering en eventueel de noodzaak voor extra nabewerkingen.

CIREX Optimized

In overleg met u kan de ontwerptekening geoptimaliseerd worden. Dit wordt “CIREX Optimized” genoemd. Hierbij wordt het ontwerp aangepast zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de verschillende processtappen van het productieproces. Er ontstaat een robuust ontwerp waarbij alle voordelen die de verloren was methode biedt volledig worden benut.

Richtprijs wordt bepaald

Bij elk ontwerp ontvangt U een prijsindicatie, zodat u weet waar u aan toe bent. Deze richtprijs stelt u in staat om al in een vroeg stadium al te bepalen of het project economisch haalbaar is. En of uw eindproduct voor een marktconforme prijs gerealiseerd kan worden.

Hoe eerder u ons bij uw ontwerp betrekt hoe meer mogelijkheden er zijn om een ontwerp te optimaliseren. Daardoor zullen de kosten lager zijn zodra het onderdeel in serieproductie moet worden gemaakt.

Andere productietechnieken

Het resultaat van deze fase kan ook zijn dat de productiemethode van CIREX, de verloren wasmethode, niet het meest geschikt blijkt om uw product te produceren. In dat geval adviseren wij om voor een andere productiemethode te kiezen omdat dit technisch of financieel voordeel biedt. Ook hierbij kunnen wij u ondersteunen: dankzij ons grote netwerk productiebedrijven kennen we vaak de juiste leverancier.