Designfreeze

Laagste Total Cost of Ownership gegarandeerd

Als alle voorgaande stappen zijn uitgevoerd en vastgelegd, volgt de designfreeze. Dit betekent dat alle informatie is verwerkt om te komen tot het definitieve 3D-ontwerp. Maatvoering en toleranties zijn vastgelegd op een 2D-tekening. Deze 2D-tekening dient te worden vrijgegeven door de klant voor productie.

Belangrijk is te weten dat CIREX Engineers tijdens het hele traject rekening hebben gehouden met de impact van de productiekosten op het ontwerp en de maatvoering. Bij iedere stap is het uitgangspunt onnodige kosten te vermijden. Daarnaast wordt de uitvoerbaarheid van elke productie processtap gewaarborgd. Dit vertaaldt zich in een stabiele kwaliteit van de geproduceerde onderdelen. Het geeft u de zekerheid op lange termijn en een goede concurrentiepositie.