SIMULACE

Odborné znalosti CIREX v oblasti simulace odlévání zaručuje velmi stabilní proces. Určení konfigurace přesného odlévání během výroby je relativně složitý proces a výsledku nejsou vždy známy dopředu. Proces odlévání je proto potřeba simulovat pomocí počítačového programu. Simulace odlévání je 3D model, který simuluje celý proces odlití. CIREX používá již mnoho let stejný software a získal tak významné praktické zkušenosti a znalosti. Simulace odlévání poskytují vysokou míru jistoty, zabraňují technickým problémům a zajišťují, aby se zakázka nezpozdila.

Důležité parametry během simulace odlitku jsou tyto:

 • návrh vtokové soustavy
 • výběr slitinové ocelibla
 • propustnost vzduchu v keramické formě
 • teplota během odlévání
 • koagulační chování výrobku


3D SIMULACE ODLÉVÁNÍ ZABRÁNÍ PŘÍLIŠNÉMU VYTVÁŘENÍ PROTOTYPŮ

Protože CIREX má k dispozici software pro simulaci odlévání, můžeme se značně podílet na vzniku konečného návrhu a tím i na kvalitě odlitku. Odhadujeme, že více než 90% chyb při odlévání je způsobeno špatnými konstrukčními návrhy a pouze 10% se skutečně přičítá problémům s výrobou. S využitím simulačního softwaru lze mnoho chyb v návrhu vysledovat a odstranit včas. A pak je možné parametry návrhu či výrobního procesu přizpůsobit. To zajistí, aby se při samotné výrobě odlitku už neobjevovaly problémy.

Vysokým nákladům na chybovost (vadné odlitky) lze předcházet. Dříve se k detekci chyb používaly prototypy; nyní se chyby eliminují pomocí 3D simulace odlévání. Tak zvaný způsob „pokus – omyl“ už je dnes historií. Nový způsob vám značně šetří čas i peníze. Proces odlévání i výsledný odlitek lze s využitím simulačního softwaru dobře optimalizovat a to zvyšuje kvalitu a snižuje výrobní náklady.


ZAPOJTE CIREX UŽ DO PROCESU KONSTRUKČNÍHO NAVRHOVÁNÍ

Pokud je našim inženýrům dovoleno zapojit se do procesu navrhování v prvotní fázi, může vám jejich znalost simulace odlévání a koagulace přinést veliké výhody. Díky principu ESI (zapojení dodavatele v prvotní fázi) je možná konstrukční optimalizace ve značné míře.

Takže při vybírání dodavatele odlitků se neřiďte jednoduše nejnižší cenou, ale posuzujte kvalitu, která je vám nabízena. Možnost zkombinovat simulační software (teorii) a léta zkušeností našich odborníků (praxi) přináší výhody a snižuje vaše náklady.

* ESI (zapojení dodavatele v prvotní fázi)

Dodavatel se zapojuje do procesu konstrukčního navrhování velmi brzy a přináší včas své odborné znalosti: potenciální výsledky zahrnují významné snížení nákladů a zjednodušení návrhu, případně vylepšení výrobku.


Výhody Simulace Odlévání

 • předvídání víření nebo laminárního proudění tekuté oceli během odlévání
 • odhalení případných vměstků
 • předvídání koagulačního chování a času koagulace
 • předvídání tahových sil a deformací během chlazení odlitku
 • vystopování možných problematických oblastí v odlitku: riziko poréznosti a tvorby trhlin
 • úspora energií
 • zvýšená kvalita výrobku
 • dobře připravený proces odlévání
 • méně opakovaného tavení, méně odpadu
 • kratší výrobní čas
 • hmotnostní úspora v odlitku a systému odlévání
 • možná eliminace nákladných a časově náročných kontrol a speciálních inspekcí