OSTATNÍ NÁSTROJE

CIREX má dostatečné znalosti potřebné k vývoji seřizovacích a kalibračních přípravků specifických pro daný výrobek. To umožňuje, aby byl odlitek s vysokou přesností upraven a nebylo už nutné žádné dokončování. Seřízením a kalibrací se rozumí: záměrná úprava ocelového výrobku (odlitku) tak, aby převzal odlišný směr nebo formu. Pro tento účel je použití přípravku nezbytné. Ocelový výrobek je umístěn na seřizovací přípravek a pak je uzavřen v hydraulickém lisu. Umístěním výrobku pod zátěž dojde k plastické deformaci a výrobek získá tvar definovaný právě tímto přípravkem.


hulpgereedschappen cirex

RŮZNÉ NÁSTROJE

Adhezní Šablona

Jak název napovídá, šablona se používá k nalepení voskového modelu na příslušnou větev. Jakmile je voskový model vstříknut s pomocí jednoduché matrice, je potřeba ho vyztužit. To se dělá tak, že se výrobky umístí na adhezní šablonu. Výrobek je pak spojen s větví pomocí horké páječky. To znamená, že všechny výrobky jsou nalepeny na strom stejným způsobem a ve stejné středové vzdálenosti. To zajistí jednotnou míru a způsob adheze a stabilní kvalitu výrobku.

Pokud jsou voskové modely vstřikovány do složitých matric, je adhezní šablona nezbytná: větev s příslušnými voskovými modely je vstříknuta současně jedním jediným vstřikem. Větev se vytvoří jedním vstřikem a po zchlazení je kompletně vyztužená.

Přípravek Pro Odřezání Zbutků

Poté, co jsou ocelová výrobky odlity, odstraní se keramická vrstva a výrobky jsou odřezány z ocelového stromu. Pak je potřeba větší zbytky materiálu, které na výrobku zůstaly. Pomocí přípravku lze tyto zbytky odstranit co nejpřesněji. Výrobek je upnut do přípravku a přebytečný materiál je co nejpřesněji odřezán. Tím, že se využije přípravek, je výrobek vždy naprosto stejně ustaven, upnut a odřezán. Funkční část výrobku tak není poškozena a všechny výrobky jsou stejné. Přípravek také chrání výrobek před přeříznutím nešťastnou náhodou.

Nicméně, použít přípravek pro odřezání zbytků není vždy nutné. Pokud to geometrie dovolí, může být výrobek odříznut jedním tahem bez větších zbytků na výrobku. Poslední menší zbytek na výrobku stačí odstranit pískováním. Takže odřezávání zbytků může být přeskočeno, což sníží náklady.

Přípravek Pro Pískavání

Po odřezání výrobku a případně i odstranění větších zbytků, zůstanou na výrobku ještě malé nerovnosti. Tyto zbytky lze odstranit pískováním za pomocí přípravku. To pomůže odstranit přebytečný okraj s vysokou přesností. Stejně jako s přípravkem k odřezání zbytků je výrobek pískován stejným způsobem, takže každý výrobek je pak identický. Využijete-li tento přípravek pro pískování, máte jistotu vysoké přesnosti a konstantní kvality výrobku.

Seřízení

Úprava není nezbytná u všech odlévaných produktů. Omezuje se na ty výrobky, které přejaly nežádoucí tvar během procesu srážení (při chlazení). Tomu nelze vždy zabránit, jelikož je to součást odlévacího procesu.

Potřeba upravit tvar či rozměr je spojena hlavně s geometrií (návrhem) výrobku a s vybranou ocelovou slitinou. Ty mají obrovský vliv na míru, do jaké lze odchylky tvaru vzniklé v průběhu chladicího procesu rozpoznat a uvidět. Část výrobku se může zkroutit dovnitř, rovnoběžné strany se někdy mohou odklonit, otvory se mohou stát méně kulatými atd. Celkový proces chlazení může skončit velkými odchylkami jak ve tvaru, tak v rozměrech. Naštěstí, tyto tvarové a rozměrové odchylky jsou marginální a pouhým okem neviditelné. Nicméně, mohou být odhaleny dobrým měřidlem.

Vaše výrobky jsou upravovány proto, aby se opravily tyto malinké odchylky ve tvaru a rozměrech. Výrobky jsou umístěny pod tlak a lisem jsou upraveny do tvaru, který byl předepsán. Velkou výhodou je, že pak nebude potřeba žádná zbytečná a nákladná povýrobní operace, aby se výrobek vrátil do svého požadovaného tvaru.  S tímto přístupem lze snadno a levně dosáhnout kvalitních výrobků s ohledem na rozměry i tvar.

CIREX vyvíjí požadované přípravky raději sám, neboť pro tento úkon je důležitá důkladná znalost problematiky. Ze své letité praxe již inženýři přesně vědí, jak  navrhnout seřizovací přípravek.  Přitom musí vzít v úvahu výrobní geometrii stejně jako velikost možných odchylek a elasticita vybrané ocelové slitiny. Do velké míry určují sílu požadovanou pro úpravu.

Kontrolni Přípravky

Poté, co jsou výrobky odříznuty a projdou pískováním či tryskáním, musí se zkontrolovat jejich rozměry a funkčnost. Výrobky se umístí do kontrolního přípravku, aby byla jistota, že během montáže budou pasovat. Při použití kontrolního přípravku je zcela nemožné, aby byl dodán nějaký výrobek, který by nesplňoval zadané specifikace pro funkčnost a rozměry. S tímto přístupem však není nutné měřit každý výrobek zvlášť měřicím přístrojem. Správné rozměry přesného odlitku vyrobeného CIREXem je nicméně zajištěno.

Kontrolní přípravek není nutné vyvíjet pro každý výrobek. Požadavek závisí na funkčnosti, geometrii a rozměrech. Toto jsou specifikace, které definují funkčnost komponentu.

Výrobní Nástroje

Po odlití ocelových komponentů mohou být nezbytné ještě další nástroje pro dílenské procesy. To mohou být např. frézování nebo hoblování, vrtání a vyvrtávaní závitů. Proto, aby byl proces zajištěn a proveden správně, se používá upínací přípravek, který je vyvinut a vyroben pro každý výrobek. Upínací přípravek se specificky navržen přímo pro daný výrobek a zajišťuje stabilní konečnou úpravu/dokončovací proces.

Jak název napovídá, upínací přípravek je nástroj k bezpečnému a pevnému upnutí výrobku, ať mohou být provedeny další strojní procesy třeba na soustruhu, frézce nebo vrtačce. Upínací přípravky se dají ovládat mechanicky, hydraulicky, elektronicky nebo pneumaticky. Upínací přípravky mohou být také vybaveny různými senzory. Tyto senzory rozpoznají a monitorují výrobky a nástroje. Pokud se v procesu objeví chyba, stroj se automaticky zastaví. CIREX si tyto přípravky vyvíjí sám. Výroba přípravků se děje ve specializované nástrojárně. Specifický upínací přípravek je vyroben podle geometrie, složitosti a očekávaného množství výrobků a stroje, který bude použit.