METALURGICKÁ PODPORA

V CIREXu mají specialisté z oboru metalurgie praktické i teoretické znalosti a potřebné informace o všech typech oceli. Dobrý návrh závisí zcela na správné volbě materiálu. Pokud se chcete dozvědět více o chemickém složení, struktuře, tvrdosti, pevnosti v tahu nebo snad o odolnosti proti teplu, pak jsou vám naši odborníci k dispozici a dají vám odbornou konzultaci. O materiálech, tepelných zpracováních a povrchových úpravách mají značné vědomosti a mohou rozšířit tým vašeho oddělení vývoje.

Výběr správné slitinové oceli je práce pro specialisty. Je důležité znát vlastnosti, které ocel musí mít. Zvážit je třeba:

  • Mechanické vlastnosti (tvrdost, pevnost v tahu, roztažnost a pružnost)
  • Termální vlastnosti (žáruvzdornost/odolnost proti teplu)
  • Chemické vlastnosti (odolnost proti kyselinám a korozivzdornost)

Na základě vlastností a určeného použití komponentu je proveden správný výběr materiálu. Naši odborníci z metalurgického oddělení vám dají doporučení, které bude splňovat všechny vaše specifické požadavky.

To znamená, že se zbavíte veškerých starostí a navíc budete mít jistotu výběru toho nejlepšího materiálu.CO JE METALURGIE?

Metalurgie je věda o rudách, kovech a slitinách kovů, která studuje jejich vlastnosti a použití v technologii. Metalurgie je součást nauky o materiálech. Jestliže jsou studovány rudy, kovy a slitiny, jsou zároveň posuzovány chemické a fyzikální vlastnosti. Odborník na metalurgii studuje vliv a složení různých slitin oceli. Tyto vlastnosti se slitina od slitiny liší. Vlastnostem kovů je nutné dobře rozumět ještě před použitím kovu v daném komponentu. Pokud má zvolená slitina nedostatečnou pevnost, tvrdost nebo pružnost, může to mít pro funkci konečného výrobku následky. Pro výrobu přesného odlitku z oceli jsou znalosti z oboru metalurgie naprosto nezbytné.


NÍZKÁ CENOVÁ HLADINA

CIREX má na paměti výši vašich nákladů TCO po celou dobu zakázky, od poptávky a žádosti o cenovou kalkulaci až po dodání a následné logistické a zásobovací řízení. Totéž se vztahuje na výběr materiálu. Vždy se snažíme vybrat nejlepší řešení. Kromě ceny za materiál (cena/kg za slitinu oceli) se díváme také na náklady na případné tepelné zpracování nebo povrchovou úpravu a na upravitelnost. Například někdy může být levnější vybrat dražší typ oceli, když se vyhnete potřebě nákladného tepelného zpracování. Nakonec to povede k nižší cenové hladině.