PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Siné projektové řízení zajistí, aby byla vaše zakázka úspěšně a včas dokončena. Díky našim technickým kvalitám a dobrému projektovému řízení vás můžeme zbavit starostí s organizací, což vám ušetří do značné míry čas, náklady a starosti se zakázkou. Čím více stran je totiž do projektu zapojeno, tím obtížnější je udržet kvalitu, harmonogram a rozpočet pod kontrolou.

Pro úspěch projektu jsou podstatné také dobré vztahy – a to jak mezi externími zainteresovanými osobami, tak uvnitř projektového týmu. Jasné rozdělení rolí, pečlivé naplánování a přesná a transparentní komunikace jsou důležitými základními principy.DOBRÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU JE NEZBYTNÉ

Z našeho pohledu je řízení projektu pro úspěch zakázky to nejpodstatnější. V CIREXu budete mít kontaktní osobu, která bude dohlížet na postup prací, kontrolovat a sledovat celou zakázku. Se zákazníkem je udržován pravidelný kontakt. Vaše kontaktní osoba se rovněž postará o komunikaci s externími dodavateli a zajistí, aby interní procesy probíhaly korektně.

Jako prostředník mezi CIREXem a vaším podnikem bude fungovat Account manager, který odpovídá za řízení projektu a vztahy se zákazníky. Můžeme vás ujistit, že všechny organizační aspekty vaší zakázky budou obstarány s největší péčí. Projekt je úspěšný tehdy, pokud odlitek splňuje všechny požadavky na kvalitu a byl vyvinut a vyroben v dohodnuté lhůtě (TTM) a nepřekročil stanovený rozpočet (TCO).