DODACÍ LHŮTY

Máte potíže s dodacími lhůtami? Jsou výrobky často dodávány se zpožděním nebo nejsou dodány vůbec? Trvá vývoj a výroba příliš dlouho nebo hledáte nového partnera, který je schopen dosáhnout rapidní rychlosti od zadání k prodeji (TTM)? Jak pro stávající výrobky, které již v sériích procházejí výrobou, tak pro vývoj nových komponentů je CIREX prověřeným a spolehlivým partnerem.

U výrobků, které musí být nově vyvinuty, je doba předcházející uvedení výrobku na trh většinou velmi krátká. Naše organizační struktura byla uspořádána tak, abychom mohli garantovat krátké a flexibilní dodací lhůty, díky kterým je dosažena rapidní TTM, kdykoli je potřeba.DODACÍ LHŮTY: DÁLNÝ VÝCHOD

Výroba na Dálném Východě (Čína, Indie atd.) je často vnímána jako levnější, a tudíž je zajímavá z pohledu ceny. Bohužel v praxi je mnohdy zklamáním. Zjevné problémy jsou zejména: dlouhá doba výroby, velmi kolísavá úroveň kvality, vysoké přepravní náklady a výdaje za proclení zboží, potřeba udržovat velké zásoby v záloze, chabá komunikace a nedodržování dohod a smluv.

Pro vaše provozy a kontinuálnost výrobního procesu jsou problémy s dodacími lhůtami extrémně nepříznivé. Tomu je potřeba zabránit. S CIREXem těmto problémům nemusíte čelit a navíc máte jistotu vysoké kvality odlitků, které budou dodány včas.


CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

Spolehlivé Dodání

Včasné dodání Vašich odlitků je nesmírně důležité pro výrobu polotovarů či hotových výrobků. Pozdní dodání způsobuje zpoždění výroby. Značná nejistota vyvolává prostoje a to může znamenat podstatné zvýšení nákladů. To se stává také v případě, kdy dodávka dorazí včas, ale kvalita je pochybná. Nakonec to vede k nespokojenému zákazníkovi, protože vy nejste schopni splnit dohodnuté termíny dodání nebo smluvenou úroveň kvality. CIREX je tou pravou volbou, chcete-li těmto problémům předejít a zároveň si být jisti, že vaše odlitky budou dodány včas.

Pro naše zákazníky jsou důležitými předpoklady k dosažení krátké doby TTM  svižná komunikace a pružná organizace. Správná a promptní komunikace mezi interními i externími stranami je nepostradatelná. Zaručujeme, že obchodní postupy jsou neustále zdokonalovány. To se týká například zjednodušování výroby, odstranění prodlení v rámci výrobního procesu, zrychlení aktivit a paralelní provádění operací a kroků napříč celým procesem výroby. Pro nás TTM znamená, že vám zaručíme koordinaci všech aktivit v souladu s výrobním procesem u zákazníka.

Doba Od Zadánï K Prodeji (TTM) – Pouze Několik Týdnů

Kromě spolehlivosti dodání výrobků je další přínosem aktivní snaha společnosti CIREX významně zkrátit fázi vývoje a výroby nových komponentů. Tato snaha umožňuje uvést Váš nový výrobek včas a zachovat si vůdčí postavení před svými konkurenty. Garantujeme krátkou dobu od zadání k prodeji.

Obecně lze říci, že doba od zadání k prodeji (TTM) se definuje několika způsoby. Ve společnosti CIREX tato doba znamená: rychlost, jakou – po obdržení výkresu od zákazníka – jsme schopni dodat první výrobky a připravit výrobní zdroje pro sériovou výrobu. V tomto kontextu doba TTM trvá jen několik týdnů. S pomocí našich konstruktérů a odborníků přeneseme váš návrh velmi rychle do masivního konstrukčního návrhu výrobku vhodného pro sériovou výrobu.

To vše našim zákazníkům dovoluje rychle reagovat na měnící se podmínky trhu. Dodáváme přidanou hodnotu ve formě flexibility, spolehlivosti a kvality při nízkých nákladech. Tím neustále přispíváme k posilování vaší konkurenceschopné pozice.

Flexibilní Organizace

Naše organizace na mezinárodní úrovni je flexibilní, což znamená, že i vy můžete rychle reagovat na neočekávané situace. Rovněž to znamená, že můžete udržovat stav zásob na nízké úrovni a snižovat si tak náklady, což je jistě přínosné. Dobrá komunikace se zákazníkem je pro dobře organizovanou výrobu a spolehlivé dodání výrobku nezbytná. Uzavíráme jasné dohody. A dodržujeme je. To vám dává jistotu v svobodnou mysl.