CENY A TCO

Jste nespokojeni s cenou, kterou v současné době platíte za přesné odlitky? Myslíte si, že vaše celkové náklady na provoz vlastněného výrobku (TCO) lze vylepšit? Anebo si myslíte, že úspory lze dosáhnout úpravou návrhu již daného výrobku? Pak tedy bezpodmínečně kontaktujte CIREX.

 

TCO CIREX

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

Snižováni Nákladů

Není snadné zjistit a vyčíslit každou nákladovou položku spojenou s užíváním komponentu. To vyžaduje jak zkušenost, tak znalost výrobku a výrobních procesů zákazníka. CIREX vám nabízí následující výhody vzhledem k nákladům:

InženýringOdstranění zbytečných operací, tepelných zpracování nebo Povrchových úprav
Time To Market (TTM) doba uvedení na trhKratší dodací lhůty (TTM)
Skladové hospodářstvíSnížení nákladů na skladové zásoby
LogistikaSnížení přepravních nákladů
KvalitaÚspora nenadálých nákladů v důsledku chybných dodávek
Komunikace MontážOchrana před náklady související s kvalitou (náklady na nápravy: vadného materiálu, nesprávných rozměrů, mechanických vlastností nebo odchylek v hodnotách napětí v tahu, pevnosti atd.)
Near Net Shape (NNS) (produkty blízké hotovým výrobkům)Dobrá spolehlivost a včasnost dodání, tak aby byl vždy dodržen váš harmonogram a termíny zakázky
Nepřímé Náklady Jsou Většinou Málo Viditelné

Často se výběr dodavatele odlitků provádí na základě kupní ceny. To dává smysl, pokud dobrá firemní politika nákupu je první penny zisku. Obecně se však nezohledňují související nepřímé náklady, které nejsou na první pohled vidět. Takové náklady pak vyplynou např. v důsledku dlouhých dodacích lhůt, potřeby udržovat velké zásoby, chabé komunikace nebo nízké kvality výrobků. Ve výsledku pak zákazník v dlouhodobém hledisku zaplatí mnohem více, než očekával. Jinými slovy: ta nejnižší cena může být velmi nákladná.

A proto CIREX záměrně volí cestu předložení všech viditelných i neviditelných nákladů s využitím principu TCO. Takovým způsobem má zákazník možnost vždy vidět nezkreslený rozpis skutečných nákladů a nemusí později čelit nepříjemným překvapením.

Dlouhodobé řízení nákladů

S chytrým nastavením naší organizační struktury můžeme našim zákazníkům významně snížit celkové náklady. V Nizozemí má CIREX kompletně automatizovanou výrobu. Ta přináší extrémně nízké náklady na pracovní sílu, avšak s velmi vysokou a trvalou kvalitou velkosériové výroby přesných odlitků.  Menší série jsou pak odlévány v našem závodě v České republice. Zde máme zručný personál za relativně nízké mzdové výdaje. S touto kombinací jsme schopni vyrábět vždy v tržních cenách.

CIREX o vás přemýšlí také jako o partnerovi na poli vývoje s cílem dosáhnout úspor. Tyto úspory nákladů zahrnují zejména ušetření nákladů na materiál, odstranění postradatelných a zbytečných strojových operací, nákladného tepelného zpracování a nadbytečných přepravních nákladů. A to je přidaná hodnota, kterou CIREX nabízí k dosažení konkurenceschopné cenové hladiny.

U takových výrobků, které se vyrábějí v sériích po delší období, je dlouhodobá vize řízení nákladů nezbytná. Proto my v CIREXu pracujeme podle filozofie celkových nákladů na provoz vlastněného výrobku (TCO).