Zpracování odlitků

Odlévání voskového modelu je proces odlévání s vysokou přesností rozměrů. To proto, že keramické formy, do nichž se lije tekutá ocel o teplotě přibližně 1600°C, se během lití a chlazení nerozpínají. Přesné tolerance, ve kterých jsou výrobky odlévány, jsou v souladu s normou VDG P690.

Nízké nebo žádné náklady na zpracování

Někdy je vyžadována vysoká přesnost rozměrů s tolerancí menší, než lze odlévacím procesem dosáhnout. V takovém případě nejdříve zkoumáme, zda je možné výrobek zhotovit v tomto tolerančním poli „seřízením“ (kalibrací, lisováním). Výhody jsou zejména nižší náklady, protože konečná úprava a odstranění otřepů už nejsou potřeba a čas výroby je kratší. Optimálním využitím možností, jaké nabízí přesné odlévání, jsou sníženy nebo dokonce vymazány výrobní náklady.


SAMSUNG CAMERA PICTURES

Povýrobní operace za minimální náklady

Nicméně, pokud jsou požadované funkční tolerance extrémně malé, je potřeba nějakou povýrobní operaci provést. Vždy se je snažíme provádět za minimální náklady. Už během fáze konstrukčního vývoje berou naši inženýři optimální operaci v úvahu a zároveň určí správné body pro svorky. Pro tyto účely je třeba pečlivě zvážit nejvhodnější stroj. Je-li to možné, jsou vynechány specializované nástroje.Povýrobní operace v našem vlastním závodě

Konečná úprava odlitků se provádí v závodě skupiny CIREX Opracování a obrábění v Kopřivnici v České republice. Tady se zajišťují relativně jednoduché operace konečných úprav, jako soustružení, frézování, hoblování a vrtání a závitování. Pokud je konečná úprava příliš složitá nebo tolerance, kterých se má dosáhnout, jsou moc přesné, pak využijeme naše specializované procesory.

To znamená, že máte stále jistotu vysoké kvality a perfektně dokončené výrobky, které jsou připravené k vestavbě, jak je potřeba.