MONTÁŽ

Kromě odlévání, tepelného zpracování, povrchové úpravy a dokončování má CIREX také kapacity a schopné pracovníky provést montáž. Pokud se váš výrobek montuje z několika subkomponentů , můžeme i toto udělat za vás. Například zajistíme instalaci těsnicího O-kroužku nebo spínače nebo výlisků do kuličkových ložisek. Tyto poloautomatizované operace se provádějí v závodě skupiny CIREX Opracování a obrábění CIREX v České republice. To vám garantuje konkurenceschopné ceny a spolehlivý výrobek.

Velkou výhodou, jakou může CIREX nabídnout, je kompletně dokončený hotový výrobek. Jsou tak eliminovány problémy s koordinací prací či dodávek a s komunikací s dodavateli, stejně jako otázky týkající se kvality a odpovědnosti za případné vady výrobku. Jestliže je výroba zadána jednomu dodavateli, stačí komunikovat s jednou kontaktní osobou, která je odpovědná za zhotovení a dodávku vašich výrobků.