KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ

CIREX nabízí celkové řešení pro přesné odlévání oceli. Považujeme se za místo, kde probíhají všechny operace související s odlitky (tzv. „one-stop-shop“), a v případě potřeby dodáme výrobek, který je kompletně připraven k vestavbě. Kromě výroby přesných odlitků to zahrnuje též konečnou úpravu a dokončení odlitků, montáž sub-komponentů a provedení tepelného zpracování či povrchové úpravy. Potom může být na každý komponent vyryto označení pomocí laseru nebo je komponent vyčištěn, pokud má splňovat určitou specifikaci čistoty. Většina těchto operací se provádí na jednom místě ve vlastních továrnách CIREX. Jen v nezbytném případě jsou najímáni externí specialisté.

Velkou výhodou, kterou vám CIREX nabízí, je možnost pořídit kompletně hotový výrobek. Tedy odpadají problémy s koordinací a komunikací s dodavateli. To se vztahuje také na dohody ohledně kvality a odpovědnosti za vady výrobku. Když zadáte výrobu jednomu dodavateli, budete komunikovat s jednou kontaktní osobou, která vám vždy může ihned podat informace o stavu zakázky a konkrétně o všech výrobcích, které jste si objednali, v různých fázích výrobního procesu.

Zbavíte se starostí a ještě si můžete být jisti vysokou kvalitou přesných odlitků. CIREX má odborné znalosti a vlastní zkušenosti ohledně konečných úprav, tepelného zpracování, povrchových úprav a montáže. Máme také širokou síť dodavatelů, což nám dovoluje nabídnout nejlepší cenu (TCO). 


ZPRACOVÁNÍ ODLITKŮ

Odlévání voskového modelu je proces odlévání s vysokou přesností rozměrů. To proto, že keramické formy, do nichž se lije tekutá ocel o teplotě přibližně 1600°C, se během lití a chlazení nerozpínají. Přesné tolerance, ve kterých jsou …


METALURGICKÁ PODPORA

Metalurgie je věda o rudách, kovech a slitinách kovů, která studuje jejich vlastnosti a použití v technologii. Metalurgie je součást nauky o materiálech. Jestliže jsou studovány rudy, kovy a slitiny, jsou zároveň posuzovány chemické a …


TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

V ocelářském průmyslu se tepelné zpracování musí provádět často. Tepelné zpracování většinou přichází na řadu po výrobním procesu, jako je válcování, odlévání, svařování a tváření. Tyto výrobní operace mají velký vliv – často nepříznivý …


POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Bohužel CIREX nemá své vlastní závody pro provádění povrchových úprav. Ačkoliv znalostí z této oblasti má nadmíru, zdá se, že je levnější využít externí dodavatele a tyto operace zadat. V posledních letech jsme vybudovali velkou mezinárodní …


MONTÁŽ

Rozlišovacím znakem odlévání metodou ztraceného vosku je vysoká míra svobody při konstrukčním navrhování. To usnadňuje, aby komponenty obsahující více částí mohly být spojeny do jednoho odlitku. Tato možnost snižuje počet …


DOPLŇUJÍCÍ TECHNOLOGIE

Kromě odlévání, tepelného zpracování, povrchové úpravy, dokončování a montáže vám CIREX může nabídnout také čištění (omývání) a laserové gravírování vašich výrobků. Pokud jsou tyto doplňující technologie u komponentů …