ZKOUŠKY MATERIÁLU

SPEKTROMETR

Spektrometr je přístroj využívající světelného spektra pro určení složení matriálů právě pomocí tohoto spektra. Spektrometru se někdy říká spektroskop.

Spektrometr používáme pro přesnou analýzu chemického složení oceli. Pracuje následovně: Na vzorku ocelové slitiny se vytvoří jiskra, což způsobí, že se objeví plazmatický plyn. Tento plyn se osvětlí a pak je veden skrze jeden nebo více optických hranolů. Hranol odrazí světlo do spektra různých vlnových délek a barev. Tato informace je pak zpracována ve spektrogramu.

Podle barev ve spektrogramu lze určit materiály přítomné ve slitině stejně jako procento podílu každého materiálu ve slitině. Každý typ slitinového prvku má ve světelném spektru svou vlastní barvu. Například nikl (Ni) je červený a chrom (Cr) je modrý. Spektrogram je vlastně takový otisk prstů materiálu.CERTIFIKÁT MATERIÁLU

Výsledky analýzy pomocí spektrometru se zpracují do písemného protokolu o materiálu. Tento protokol se zákazníkovu automaticky doručí spolu s první dodávkou nového výrobku („vzorku“). Takový jednoduchý přehled objasní, které prvky slitiny zahrnují které výrobní šarže a zda to odpovídá specifikacím. V CIREXu je spektrometr zapojen do počítače. Informace z provedeného testu se pak zpracují do protokolu o materiálu. Protokoly jsou uloženy na síti, takže informace jsou stále k dispozici.