MIKROSTRUKTURÁLNÍ ANALÝZY

CIREX má svou metalurgickou laboratoř, kde může podrobně analyzovat mikrostrukturu ocelové slitiny. Naši odborníci v oblasti metalurgie vám rádi pomohou s vysvětlením analýzy a se stanovením technických specifikací, které musí slitina splňovat.

Pokud je na odlitku prováděno doplňující tepelné zpracování nebo povrchová úprava, i toto lze podrobně analyzovat. Výsledky měření jsou součástí zkoušení vzorků, tak aby konečná verze odlitku byla zaznamenána přesně.