DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY

Aby se mohlo určit, jak pevný, pružný či deformovatelný materiál je, nebo aby se dala určit jeho životnost, musí být výrobky zkoušeny na pracovním stole. Jak název napovídá, výrobek je při destruktivní zkoušce zničen; dále je nepoužitelný.

Bez ohledu na to, zda je testovaný kus pomalu rozlomen tahem v důsledku náhlého nárazového zatížení v rámci zkoušky tahem, nebo je vystaven koroznímu prostředí v rámci zkoušky korozivzdornosti, destruktivní zkoušení je nejúčinnějším způsobem, jak určit vlastnosti materiálu.


DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKA V CIREXU

V CIREXu může být provedeno několik destruktivních zkoušek:

Zkouška Tahem

CIREX disponuje vlastním zařízením k provedení zkoušky tahem. Při této zkoušce se normalizovaná tyč umístí mezi dvě svorky na pracovní stůl určený pro zkoušení tahem. S využitím hydraulického nebo rotačního pohonu je tyč napnuta a je vystavena maximálnímu zatížení, dokud se neobjeví nějaké poškození.

Výsledky zkoušky tahem mohou být znázorněny v grafu pomocí křivky pnutí. Křivka pnutí ukazuje mez úměrnosti, mez kluzu v tahu, mez pružnosti, mez pevnosti v tahu, mez protažení, napětí v tahu, houževnatost a křehkost materiálu.

Zkouška Odolnosti proti Únavě Materiálun Rázivá Zkouška A Koroní Zkouška

CIREX provádí zkoušky odolnosti proti únavě materiálu, rázové zkoušky a korozní zkoušky externě. Zkoušky jsou zajišťovány certifikovanými laboratořemi. Takto máte vždy jistotu, že výsledky měření budou spolehlivé.