ANALÝZY A MĚŘENÍ

Předtím, než CIREX zahájí sériovou výrobu, musí být nejdříve zhodnoceny výrobky z předsérie. Tyto výrobky se kontrolují interně ještě v CIREXu, přičemž se mimo jiné hodnotí rozměry a materiálové vlastnosti. Je-li potřeba, může být provedeno destruktivní či nedestruktivní zkoušení nebo mikrostrukturální analýza.

Kromě vnitřní kontroly v CIREXu jsou komponenty zároveň doručeny zákazníkovi, aby je také zhodnotil. Zákazník má možnost výrobek otestovat z hlediska funkčnosti, zkontrolovat rozměry, pevnost, vzhled a další důležité parametry. Výsledky a zjištění jsou předány CIREXu. Na základě výsledků interních zkoušek v CIREXu a zjištění zákazníka se určí, zda je výrobek připraven do sériové výroby nebo je potřeba provést technické úpravy.


MĚŘENÍ

V CIREXu se věří, že „měření je vědění“. Jakmile jsou první kusy odlity, musí být rozměry výrobku zkontrolovány.  Jen tak budou mít zákazník i technici v CIREXu přesný obrázek o rozměrech odlitku.  Všechny naměřené údaje se postupně …


ZKOUŠENÍ MATERIÁLU

Spektrometr používáme pro přesnou analýzu chemického složení oceli. Pracuje následovně: Na vzorku ocelové slitiny se vytvoří jiskra, což způsobí, že se objeví plazmatický plyn. Tento plyn se osvětlí a pak je veden skrze jeden nebo v …


DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

Aby se mohlo určit, jak pevný, pružný či deformovatelný materiál je, nebo aby se dala určit jeho životnost, musí být výrobky zkoušeny na pracovním stole. Jak název napovídá, výrobek je při destruktivní zkoušce zničen; dále je …


NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

Nedestruktivní zkoušky jsou velkou skupinou testovacích technik používaných ke zjišťování kvality a stavu výrobku. Nedestruktivní zkoušky nezničí ani nepoškodí zkoušený odlitek, nedochází ani k permanentním změnám. Takže se …


MIKROSTRUKTURÁLNÍ ANALÝZA

CIREX má svou metalurgickou laboratoř, kde může podrobně analyzovat mikrostrukturu ocelové slitiny. Naši odborníci v oblasti metalurgie vám rádi pomohou s vysvětlením analýzy a se stanovením technických specifikací, které …