Proces SOPHIA® pro komplexní hliníkové investiční odlitky

Proces Sophia® dává konstruktérům velkou volnost při optimalizaci topologie pro letecký průmysl.

Proces SOPHIA® byl vyvinut pro výrobu komplexních hliníkových investičních odlitků s velmi sofistikovanou tloušťkou stěny a rovnoměrnou/hustou mikrostrukturou. To umožňuje dosáhnout lepších statických vlastností a dynamických charakteristických hodnot.

Po odlití se počítačem řízený proces spustí do chladicího média. Parametry jsou přizpůsobeny geometrii součásti a vedou ke kontrolovanému a rychlejšímu tuhnutí. Vzniká tak jemnější a hustší mikrostruktura. Proces SOPHIA® snižuje závislost pevnostních hodnot na tloušťce stěny a současně se výrazně zlepšují i mechanické vlastnosti.

Speciální proces investičního lití nabízí konstruktérům obrovskou výhodu ve srovnání s konvenčně vyráběnými frézovanými díly.