1

Požadavek zákazníka

Poptávka ze strany zákazníka je základním stavebním kamenem pro každý nový odlitek. Nákupčí a technologové výrobních společností se často obracejí na CIREX s požadavkem na vývoj nových odlitků, nebo na řešení kvalitativních problémů s jejich stávajícími komponenty.

Poptávka po novém odlitku

Hledáte výrobce přesných odlitků? CIREX Vám rád pomůže.

číst více

Kvalitativní problémy

Naši specialisté v oblasti metalurgie Vám ochotně poradí při řešení problémů s odléváním.

číst více

Problémy s načasováním dodávek

V CIREXU máte jistotu rychlých dodávek ve správný čas a správném množství.

číst více

Cenová hladina

Nejste spokojeni s cenou, kterou platíte za Vaše stávající odlitky? V CIREXu máte jistotu kvalitních odlitků za příznivou cenu.

číst více
2

Fáze směrování

číst více

Technická proveditelnost

čtěte více

Cenová hladina

čtěte více

Nominace

Jakmile se zákazník rozhodne pro výrobu svých odlitků v CIREXu, začnou s ním naši inženýři úzce spolupracovat na jejich vývoji. Design požadovaného odlitku je optimalizován jeho budoucí aplikaci a díky metodě ztraceného vosku je možné vyrábět ve velkých objemech..

číst více

Fixace designu

Jakmile jsou provedeny a zaevidovány všechny předchozí kroky, dochází k tzv. fixaci designu – to znamená že jsou již k dispozici veškeré informace, které je nutné promítnout do konečného 3D návrhu. Rozměry a tolerance jsou zaznamenány v podobě 2D výkresové dokumentace. Poté, co je tato dokumentace schválena zákazníkem, může následovat odlití předsérie.

číst více
4

Předsériová výroba

Jedná se o první vyrobené odlitky, které může zákazník použít pro testování funkčnosti, rozměrů, pevnosti a různých jiných důležitých parametrů. V návaznosti na zjištěné poznatky a konzultace mohou inženýři v CIREXu před samotným zahájením sériové produkce provést dodatečné technické úpravy a optimalizaci.

číst více

Uvolnění

Design je zafixován, předsériové odlitky jsou schváleny, veškeré potřebné testy byly úspěšně provedeny a odlitek funguje tak, jak bylo požadováno - po uvolnění je možné začít se sériovou produkcí.

6

Sériová výroba

Vaše odlitky jsou vyráběny v sériích, a to buď pokaždé na základě objednávky, nebo v pravidelných dohodnutých intervalech.
Výrobní proces, který je v CIREXu z velké části automatizován, zaručuje konzistentní kvalitu. Předem uzavíráme jasné dohody co se týče logistiky a řízení dodávek, díky čemuž máte jistotu včasných dodávek v potřebném množství.

Licí proces

číst více

Kvalita

číst více

Kapacita

číst více

Logistika

číst více
7