Průmyslový

Pro obecný průmysl vyvíjíme a vyrábíme odlitky ze všech ocelových slitin pomocí metody ztraceného vosku neboli podle tzv. vytavitelného modelu („Ztracený vosk“ nebo „Přesný odlitek“). Tyto branže se vyznačují poptávkou po komplexně tvarovaných ocelových komponentech ve středně velkých sériích od 100 do 50000 kusů ročně. Odlitky společnosti CIREX se vyvíjí v Nizozemí a jsou vyráběny v našich závodech v Nizozemí, České republice a na Slovensku. Kromě výroby odlitků až do velikosti lidských pěstí můžeme také odlévat větší díly až do 30 kg oceli.

Pokud jde o obecný průmysl, pracují naši inženýři jako prodloužená ruka vaší společnosti při vývoji přesných odlitků. Neustále čelíme výzvě v rámci nalezení řešení za tržně kompatibilní ceny, které jsou technicky ještě lepší, jsou jiné, levnější nebo jednodušší. Rádi se s vámi podělíme o své znalosti v oblasti slévárenské techniky, abychom navrhli optimální odlitek. „Společně se postaráme o to, aby konstrukce splňovala funkční požadavky a aby také bylo možné ji vyrábět dobře a stabilně sériově ve velkém množství. Inteligentním uvažováním spolu s vámi se zamezí zbytečným výrobním krokům. Takže si můžete být jisti, že získáte dobrý produkt za co nejnižší náklady.“

Přesně odlité výrobky společnosti CIREX jsou dodávány zákazníkům v těchto odvětvích: