PROCES INVESTIČNÍHO LITÍ

Společnost CIREX je jednou z největších světových společností zabývajících se odléváním oceli a vyrábí složité odlitky s mimořádnou přesností metodou „ztraceného vosku“. Díky této všestranné metodě mají naši inženýři značnou volnost při navrhování výrobků a výběru materiálů. To znamená, že po konzultaci s vámi můžeme vyrobit optimální odlitky, které přesně splňují vaše přání a požadavky.

Jak funguje „investiční lití“ (metoda ztraceného vosku)? Níže je uveden přehled jednotlivých kroků a fází.Krok 1: Konstrukce a výroba forem

Společnost CIREX je jednou z největších sléváren ztraceného vosku na světě. Metodou ztraceného vosku se vyrábějí vysoce kvalitní investiční odlitky složitých tvarů s vysokou rozměrovou přesností. Kromě toho tento proces nabízí velkou míru svobody při navrhování a výběru materiálu. Do odlitků lze zapracovat vaše specifická přání a požadavky. Díky našim dlouholetým zkušenostem s metodou ztraceného vosku vám můžeme zajistit velmi efektivní výrobní proces a špičkovou kvalitu odlitků.


Krok 2: Stříkání voskových modelů a stavba stromů

Forma se naplní tekutým voskem. Po vychladnutí vosku vytlačí vyhazovače ve formě voskový model ven. Nyní je vystříknut voskový model, který je identický s finálním odlitkem. Tyto voskové modely se nalepí na tzv. voskový strom s odlévacím trychtýřem nahoře, do kterého se v pozdější fázi procesu nalije ocel.


Krok 3: Opláchnutí voskovníků

Po nalepení voskových modelů na voskový strom se opláchnou. Případné nečistoty na povrchu se odstraní, aby se zajistilo úspěšné připevnění keramiky na voskový stromeček.


Krok 4: Vytváření keramických vrstev

Po opláchnutí voskovníku se stromek opatří nehořlavým keramickým obalem. Tato skořápka vznikne po opakovaném ponoření stromku (až 7krát nebo 9krát) do kaše a posypání keramickým pískem. Keramické vrstvy se poté vytvrdí v sušicí komoře, kde jsou vystaveny působení vzduchu.


Krok 5: Autoklávování

Po vytvoření a vysušení vrstev se vosk z keramického stromu roztaví pomocí páry (120 °C) v autoklávu. Proto se tomuto procesu říká „lití do ztraceného vosku“. Většinu roztaveného vosku lze regenerovat a lze jej znovu použít.


Krok 6: Spékání

Keramický strom se poté vypaluje (vypaluje) při vysokých teplotách kolem 1100 °C a konečné pevnosti dosahuje procesem slinování. Během tohoto procesu se vypálí veškeré zbytky vosku.


Krok 7: Odlévání

Požadovaná ocelová slitina se roztaví ve velké peci o hmotnosti 800 kg a uvede se do teploty odlitku. Keramický strom se současně zahřívá v peci, aby se zabránilo tepelným šokům během procesu lití. Po zahřátí je strom pomocí robotického ramene vyjmut z pece a pomocí protitahu naplněn ocelovou slitinou. Po nalití se stromy umístí na chladicí dopravník, kde se ochladí. (dusíkem).


Krok 8: Dokončení

Stromy se poté vyjmou z keramické skořápky pomocí plně automatického kladiva, které skořápku rozbije. Tím se odstraní většina keramiky. Dalším krokem je řezání výrobků ze stromů řezáním nebo vibrováním. Ocelové zbytky se roztřídí podle slitin a mohou být znovu roztaveny při dalším odlévání.


Krok 9: Tryskání, broušení a vizuální kontrola

Oddělení dokončovacích prací odstraňuje poslední kusy keramiky pomocí ocelového, pískového a/nebo vodního tryskání. Ingot, který zůstal po řezání, se z odlitku obrousí. Aby byl výrobek řádně obroušen, často se používá brusný přípravek.
Oddělení kvality vizuálně kontroluje všechny výrobky, zda nedošlo k případným poruchám odlitku. Tato kontrola probíhá podle standardního listu kvality, aby se zajistilo, že všechny možné povrchové poruchy budou řádně opraveny. Díky tomuto postupu si můžete být jisti, že společnost CIREX dodává pouze vysoce kvalitní odlitky.


Krok 10: Obrábění a tepelná a povrchová úprava

Společnost CIREX je schopna obrábět odlitky přímo ve výrobě, například vrtat otvory, závitovat závity a soustružit a frézovat. Díky tomu může společnost CIREX dodat kompletně opracovanou součást, která je připravena k montáži.

Některé slitiny vyžadují tepelnou úpravu pro dosažení určité tvrdosti, pevnosti v tahu nebo prodloužení podle specifikací 2D výkresu. Standardní tepelné úpravy se provádějí přímo ve firmě, složité úpravy se zadávají externě. Společnost CIREX má také know-how pro provádění povrchové úpravy odlitků.

Povrchové úpravy zahrnují proces povrchové úpravy ocelového povrchu s cílem zlepšit vzhled povrchu nebo jej ochránit před vnějšími vlivy, jako je koroze (rez) a přirozené opotřebení (poškození).


Krok 11: Závěrečná kontrola

Posledním krokem tohoto procesu je další vizuální kontrola a v případě potřeby sepsání protokolu o měření a analýzy materiálu. Po závěrečné kontrole jsou výrobky připraveny k expedici dalšímu spokojenému zákazníkovi společnosti CIREX.