VIZE A POSLÁNÍ

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI

Jsme připraveni zcela zbavit naše zákazníky starostí tím, že budeme jejich nejlepším partnerem při vývoji výrobku a nejlepším výrobcem složitých kovové komponentů (prvotřídních kovové komponentů).


POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI

Hlavním principem je zbavit naše zákazníky veškerých starostí – od vývoje výrobku až po sériovou výrobu. Zaměříme se na vysokou kvalitu výrobků, krátkou fázi vývoje (zkrácení doby od zadání k prodeji výrobku na trhu) a záruku nízkých nákladů (TCO – celkové náklady na provoz vlastněného výrobku). Z dlouhodobého hlediska to zákazníkům poskytne jistotu kvality výrobku a spolehlivé dodání za nejnižší náklady. Průběžně zdokonalujeme naše moderní procesy odlévání tak, že investujeme do technologie, lidí a procesů. Naší největší devizou je náš tým motivovaných a vysoce kvalifikovaných pracovníků. Tím, že se odvažujeme přemýšlet až za hranice našich možností a vždy se ptáme, zda věci nelze udělat „technicky lépe, jinak, levněji a jednodušeji“, přicházíme na ta nejlepší řešení za konkurenceschopné ceny.


VIZE SPOLEČNOSTI

Celosvětová poptávka po nových, lehčích vysoce technicky zdařilých kovové výrobcích se složitějšími tvary stále roste. Rovněž se zrychluje tempo vývoje takových výrobků: výrobní cykly se zkracují a design je čím dál složitější. Dalším požadavkem je trvalá udržitelnost, takže téměř nezbytnými se stávají komponenty, které nepotřebují povrchovou či jinou úpravu a jsou okamžitě připraveny k vestavbě („net shape“ komponenty). Od dodavatelů se očekává, že se budou podílet na vývoji toho nejoptimálnějšího konstrukčního návrhu za konkurenceschopné ceny v poměru ke kvalitě. To znamená, že my, jako dodavatel složitých kovové komponentů, se musíme zlepšovat kontinuálně, upravovat potřebám trhu organizaci, technologie, výrobní procesy a celou naši společnost. Jen tak můžeme pokračovat k uspokojování vysokých požadavků a plnění podmínek, které nastavuje mezinárodní trh.