HISTORIE

1947

Historie současné společnosti CIREX se začíná psát roku 1947. Ve fyzikální laboratoři Philips v Eindhovenu se právě začínalo s experimentálním přesným odléváním voskových modelů. Ve Spojených státech se odlévání voskových modelů (zalití vytavitelného modelu/odlévání metodou ztraceného vosku) považuje za slibnou a rychle se rozvíjející technologii pro komplikovanější kovové výrobky, např. pro letecký průmysl.

1952

Začátek odlévání modelů metodou ztraceného vosku mimo fyzikální laboratoř. Postup odlévání metodou ztraceného vosku přijme za svou společnost Philips a používá ji ve svých strojírenských závodech.

1961

Kromě metody využívající voskové modely se používá odlévání do poloztracené (pískové) formy, a to v podniku Twentsche IJzergieterij (slévárna litiny). Slévárna je součást strojírenských závodů Philips. Nicméně tato technologie Twentsche IJzergieterij je zastaralá a je potřeba ji modernizovat.

1962

Také do Twentsche IJzergieterij se zavádí odlévání voskových modelů. Dodávka prvních spalovacích komor, kterým se říkalo také „prasečí nosy“ do německé společnosti Hanomag-Henschel.

1963

Slévárna CIREX v Almelo, využívající voskové modely, vzniká fúzí tří společností: Twentsche IJzergieterij (Borne), Wasmodelgieterij Werkspoor (Amsterdam) a Wasmodelgieterij Philips (Eindhoven). Nová továrna je postavena hned vedle strojírenského závodu Philips, v současnosti VDL ETG. Vlastníky společnosti CIREX jsou Philips (60%) a Werkspoor (40%).

1964

Spuštění výroby v závodě CIREX v Almelo, což je slévárna železných a voskových modelů.

1967

4 % obratu pochází z automobilového průmyslu. Odeslána první dodávka spalovacích komor do firmy Volkswagen. I přes tento úspěch jsou výsledky neuspokojivé kvůli ztrátové technologii odlévání do roztracené formy a přistupuje se k drastické reorganizaci. Werkspoor se stahuje a Philips se stává jediným akcionářem. V té době přichází pracovníci z Philipsu. Navíc je zastaveno slévání litiny a pozornost se zaměřuje na odlévání metodou ztraceného vosku.

1968

Werkspoor vystupuje a prodává své akcie společnosti Phillips za 1 gulden. Kromě objednávek od Philipsu CIREX čím dál více pracuje pro třetí strany.

1977

Nyní už 10 % obratu pochází z automobilového průmyslu. V porovnání s rokem 19687 se obrat ztrojnásobil.

1987

Philips stahuje své investice a dochází k akvizici společností Hoogovens. Mohutně se investuje se do slévárenského zařízení.  Znovu se obrat ztrojnásobí a podíl odbytu v automobilovém sektoru se zvyšuje na 30 %. CIREX se stává druhým největším dodavatelem spalovacích komor pro Volkswagen.

1990

CIREX je téměř zdevastován velkým požárem a polovina provozu je zničena. Také díky velké oddanosti zaměstnanců se to zákazníků sotva dotkne. Výroba se znovu rozjede už po třech týdnech!

1991

Obrat v oblasti automobilových součástek vzroste na 60 % a CIREX je nyní dodavatelem ocelových komponentů do General Motors, BMW, Mercedes-Benz a Volkswagen. Pro Volkswagen je CIREX hlavním dodavatelem (Hauslieferant).

1992

Změna organizační struktury vyplývající z výrazného nárůstu obratu. S cílem generovat více obratu bylo přijato rozhodnutí soustředit se ještě více na automobilový průmysl. V tomto roce byl v bývalém Československu založen společný podnik s českým výrobcem nákladních aut TATRA a vznikla společnost TATRAREX. Tato nová slévárna využívající voskové modely je vlastněna z 30 % společností TATRA a ze 70 % společností CIREX.

2000

CIREX a TATRAREX (společně s 220 zaměstnanci) jsou prodány investiční společnosti Nimbus a investiční skupině Gietburg Group. Následuje změna strategie: CIREX se začíná specializovat na velko-sériovou výrobu, TATRAREX se specializuje na výrobu menších sérií.

2000

Zahájení investičního programu ve velkém měřítku – pro účely sériové výroby. Do divize voskových modelů je nainstalován první robot.

2001

CIREX přebírá 30 % podílu v TATRAREXu a jméno podniku v České republice se mění na CIREX CZ.

2003

CIREX CZ se stěhuje z objektu továrny TATRA do nové budovy v průmyslové zóně v Kopřivnici. Díky přestěhování a dalším investicím je kapacita závodu navýšena o 50 %.

2008

Zahájení výstavby nové slévárenské haly v Almelo, kde bylo instalováno kompletně robotizované slévárenské zařízení. Tato investice navýšila kapacitu slévárny o 50 %, aby byla v rovnováze s kapacitou konstrukčního oddělení.

2010

Zahájení provozu divize Opracování a obrábění CIREX v druhé výrobní hale v České republice. Zde jsou dle potřeby tryskány, pískovány a dokončovány odlitky jak z Nizozemí, tak z České republiky.

2013

Nimbus a Gietburg Group prodávají CIREX investičním společnostem Convent Capital a Nedvest Capital a předávají vedení.

2015

Zahájení výstavby nového oddělení keramického odlévání. S výměnou a rozšířením stávajícího provozu výroby keramických modelů je instalována nová, plně automatizovaná a flexibilní výrobní linka. Během navrhování nového provozu je zvláštní pozornost věnována životnímu prostředí, spotřebě energie a udržitelnosti.

2017

Díky rozšíření kapacity v posledních letech může společnost CIREX uspokojit zvýšenou poptávku po odlitcích. K dispozici je dodatečná dokončovací a kontrolní kapacita v nově založeném závodu na Slovensku. Koncem roku 2017 má společnost CIREX Finishing SK ve Staré Ľubovni již 40 zaměstnanců.

2018

CIREX je nominován na ‘Koning Willem I’ – cenu, prestižní holandskou cenu pro podnikatele, která je od roku 1958 udělována jednou za dva roky.