PODMÍNKY

Pokud není dohodnuto jinak, zasílá CIREX BV odlitky dle směrnice „General Conditions of Contracting for European Foundries“, verze z ledna 2012.

Dodatek k článku 10 uvádí, že aktuální množství dodávaných odlitků se může odchylovat až o 10% od objednaného množství. Kopii těchto smluvních podmínek lze stáhnout pomocí odkazu níže.

Zde si také stáhněte nákupní podmínky společnosti CIREX.

STÁHNOUT DODACÍ PODMÍNKY.

Stáhněte si nákupní podmínky.