Potravinářský a farmaceutický průmysl

Společnost CIREX vyvíjí a vyrábí širokou škálu odlitků pro potravinářský a farmaceutický průmysl. Odléváme například čerpadla a transportní kola pro potravinářský průmysl, hlavy nožů pro masný průmysl, stejně jako kryty čidel a části čerpadel pro aplikaci ve farmaceutickém průmyslu.

Na těchto trzích se běžně používá ušlechtilá ocel, protože se tyto zmíněné odlitky často používají v prostředí, které je agresivní a vyznačuje se vysokými teplotami a odlitky musí splňovat vysoké hygienické požadavky. Protože se používá ušlechtilá ocel, nedochází po očištění k žádné korozi. Kromě toho je potlačován růst bakterií tím, že jsou veškeré přechody hladké a výrobky vykazují nízké hodnoty drsnosti: bakterie mají potíže s přilnutím k povrchu. Výsledkem je, že odpovídající díly splňují přísné hygienické předpisy.

Odlitky jsou navrženy dle možností tak, že se co nejvíce blíží konečným rozměrům, takže se příslušný odlitek musí následně opracovat pouze minimálně nebo vůbec. Díky vysoké houževnatosti nerezové oceli je její opracování velmi obtížné. Proto by bylo dobré vyhnout se dle možností nutnosti následného opracování. Kromě toho nabízí proces ztraceného vosku neboli tzv. vytavitelného modelu hodně volnosti v rámci návrhu tvaru (formy). To umožňuje odlévat výrobky se složitou geometrií z těžko opracovatelné oceli. Díky vysoké rozměrové přesnosti procesu odlévání lze složité produkty odlít zpravidla bez následného opracování.