Lékařský průmysl

Společnost CIREX má dlouholeté zkušenosti s dodáváním odlitků pro zdravotnictví. Přitom se jedná o součásti pro lékařské nástroje nebo zdravotnické pomocné prostředky. V tomto průmyslovém odvětví jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu výrobků, povrchovou úpravu a hygienu.

Díky metodě ztraceného vosku neboli tzv. vytavitelného modelu a s ní související vysoké přesnosti rozměrů je možné vyrábět komplexní lékařské odlitky bez následného opracování. Tyto díly se často odlévají z vysoce kvalitních slitin oceli, takže při kontaktu s lidským tělem nemůže dojít ke korozi. V závislosti na aplikaci musí být zvolená ocelová slitina také odolná vůči vysokým teplotám během sterilizace nebo vůči vysokému zatížení během používání.

Na požádání vám společnost CIREX dodá váš výrobek ve stavu „připraveném k instalaci“, tj. dle potřeby včetně tepelného opracování, povrchové vrstvy, opracování a/nebo montáží.