Zdvihání a transport

Pro tuto branži vyvíjíme odlitky se zaměřením na bezpečnost jejich aplikace. Tyto díly se využívají v rámci horizontální (transportní systémy) nebo vertikální (zdvihání nebo zvedání do výše) přepravy předmětů nebo osob. Je pravidlem, že se využívá ocelová slitina, která vykazuje jak vysokou pevnost v tahu, tak také tažnost.

Metoda ztraceného vosku neboli tzv. vytavitelného modelu se vyznačuje značnou konstrukční svobodou a velkou rozměrovou přesností. Tím mohou být vyvinuty bezpečnostní komponenty s komplexní geometrií bez následného mechanického opracování.

V průběhu vývoje těchto bezpečnostních prvků vždy provádíme simulace odlévání a tuhnutí. Takto je vyvinut velmi kvalitní výrobek, který lze odlévat robustně. V souladu s tím se naši zákazníci mohou spolehnout na to, že dostanou velmi kvalitní odlitky, které nevykazují žádné technické závady. Také díky vysokému stupni automatizace a stability procesu odlévání si mohou být zákazníci jistí, že všechny dodávané díly splní patřičné požadavky.